LLIÇONS DE DRET CIVIL CATALA I

Descargar LLIÇONS DE DRET CIVIL CATALA I en PDF

Sinopsis de LLIÇONS DE DRET CIVIL CATALA I

Les Lligons comprenen una exposició clara i senzilla deis temes fonamentals de Dret Civil i privat catalá. Obra es-pecialment adequada per als estudiante del Grau en Dret, Máster professional de L´Advocacia, i en general per a tot jurista que vulgui estar al dia. Es caracteritzen per ser un estudi concret, breu i complet deis temes de Dret privat en el qual no es renuncia, en cap cas, a la rigorositat del seu contingut i análisi. A les Lligons es recull i s´examina la normativa imprescindible vigent, i la doctrina i jurisprudéncia necessáries per a la comprensió de la matéria. És una obra conceptual, d´ajuda per a L´estudi i per a l´adquisició de conceptes i nocions básiques, que després permetran a qui la utilitzi el desenvolupament de les seves aptituds, a La vegada que ofereix Les dades básiques al professional, en suport de La seva tasca. La base legislativa és La normativa civil i privada catalana i, en general, l´aplicable a Catalunya en l´ámbit de les re-lacions privades. L´obra es divideix en quatre volums. EL segon dividit en dos fascicles i el tercer en tres fascicles. Volum 1. Dret privat de Catalunya: Part general. Volum 2 – Dret de persona i família: Fascicle 1.Persona. Fascicle 2. Família. Volum 3. Dret patrimonial. Fascicle 1. Les relacions obligatóries. Fascicle 2. Les relacions contractuals. Fascicle 3. Drets reals. Volum 4. Dret de successions.
Ver más

Detalles del libro


«LLIÇONS DE DRET CIVIL CATALA I epub»

Datos del archivo:

  • Cantidad de visitas: 1432
  • Cantidad de veces descargados: 541
  • Tamaño del archivo: 941KB
  • Formatos disponibles: ✅ PDF ✅ EPUB ✅ MOBI

Categorías:

Derecho

Derecho civil

Ver otros libros de derecho

Aquí puedes descargar LLIÇONS DE DRET CIVIL CATALA I en español

Formato Servidor 1 Servidor 2
PDF Libros 1 -
EPUB Libros 2 -

Deja un comentario