EL DESENVOLUPAMENT DEL DRET CIVIL CATALA

Descargar EL DESENVOLUPAMENT DEL DRET CIVIL CATALA en PDF

Sinopsis de EL DESENVOLUPAMENT DEL DRET CIVIL CATALA

El legislador de Catalunya, en el marc de la competéncia que li reconeixen Constitució i Estatut, va endegar lŽany 2002 el procés per a lŽelaboració dŽun Codi Civil de Catalunya. Un Codi Civil respectuós amb els principis tradicionals del dret civil catalá peró sensible, al mateix temps, a les noves realitats socials. Aquest provés codificador, que encara no ha acabat, mostra ja uns fruits evidents: dels set llibres que han dŽintegrar aquest Codi, el legislador catalá ja nŽha aprovat quatre -Llibre I ŽDisposicions generalsŽ, Llibre III ŽPersona jurídicaŽ, Llibre IV ŽSuccessionsŽ i Llibre V ŽDrets realsŽ – i es troba en fase de tramitació parlamentária el Llibre II relatiu a la persona i la família. Restará pendent, únicament, lŽelaboració del Llibre VI sobre obligacions i contractes. Seguint la sistemática del Codi, professionals del dret pertanyents a diferents ámbits -notaris, registradors, advocats, magistrats, professors universitaris… – analitzen, des de la própia perspectiva, algunes de les institucions que, per la seva transcendéncia social o per la seva complexitat jurídica, esdevenen essencials en la legislació civil de Catalunya.
Ver más

Detalles del libro


«EL DESENVOLUPAMENT DEL DRET CIVIL CATALA epub»

el desenvolupament del dret civil catala-neus cortada cortijo-9788497798761

Datos del archivo:

  • Cantidad de visitas: 1432
  • Cantidad de veces descargados: 541
  • Tamaño del archivo: 941KB
  • Formatos disponibles: ✅ PDF ✅ EPUB ✅ MOBI

Categorías:

Derecho

Derecho civil

Ver otros libros de derecho

Aquí puedes descargar EL DESENVOLUPAMENT DEL DRET CIVIL CATALA en español

Formato Servidor 1 Servidor 2
PDF Libros 1 -
EPUB Libros 2 -