COMENTARI AL LLBRE PRIMER DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA.

Descargar COMENTARI AL LLBRE PRIMER DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA. en PDF

Sinopsis de COMENTARI AL LLBRE PRIMER DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA.

La present obra constitueix un comentari sistemàtic i complet a cadascun dels articles del llibre primer del Codi civil de Catalunya, que com a aportació destacada ordena i relaciona la jurisprudència que l’ha aplicat.L’aprovació de la Llei 29/2002, de 30 de desembre, Primera Llei del Codi civil de Catalunya, va suposar l’inici del procés de codificació i refosa del nostre dret en un únic cos normatiu. Des de la seva entrada en vigor, l’1 de gener de 2004, tant les matèries relatives a prescripció i a caducitat del llibre primer, com les pròpies de les disposicions preliminars, han donat lloc a un important cos jurisprudencial en la seva aplicació. Les normes sobre fonts del dret, interpretació i integració, territorialitat, dret comú, preferència i supletorietat, així com els principis informadors del dret civil català, el de llibertat civil, la bona fe, els actes propis o l’equitat, junt amb les relatives a disposicions generals sobre prescripció, interrupció i suspensió, terminis i còmput, com les de caducitat, han tingut un important impacte en la pràctica del dret civil a Catalunya. Enels darrers anys, els tribunals de justícia han hagut d’afrontar l’aplicació d’una normativa nova no exempta de dificultat i, en ocasions de polèmica, però que s’ha resolt per la vigència general del dret català en diversos centenars de resolucions judicials.
Ver más

ANTONI VAQUER ALOY
Antoni Vaquer Aloy es catedrático de derecho civil en la Universidad de Lleida, director del Centro de Estudios Jurídicos Europeos y Mediación de esta Universidad y magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Lleida. Ha sido miembro del Observatorio de Derecho Privado de Cataluña, y lo es de diversos grupos de investigación europeos. Sus principales ámbitos de interés se hallan en el derecho de sucesiones, los derechos reales y el derecho de obligaciones y contratos, desde la triple perspectiva del derecho catalán, el derecho estatal, y la armonización del derecho privado en la Unión Europea y el derecho comparado. Ha publicado extensamente sobre obligaciones y contratos, derechos reales y derecho de sucesiones tanto en España como en el extranjero. Licenciado en Derecho con premio extraordinario por la Universidad de Barcelona (1988) Profesor ayudante de Derecho Civil, Universidad de Barcelona (1988) Profesor titular interino de derecho civil, Universidad de Barcelona (1991) Doctor en Derecho con premio extraordinario, Universidad de Barcelona ( 1992) Premio Ferrer Eguizábal (1992) Profesor titular interino de derecho civil, Universidad de Lleida (1992) Profesor titular de derecho civil, Universidad de Lleida (1995) Magistrado Suplente de la Audiencia Provincial de Lleida (1998) Adjunto a la Secretaría General de la Universidad de Lleida (1999-2001) Becario de la Fundación Alexander von Humboldt (2001) Catedrático de derecho civil (2002) Director del departamento de derecho privado (2003) Miembro del European Research Group on Existing EC Private Law ( Acquis- group ) Advisor to the working team donde rental of Movable property, Study Group on a European Civil Code Miembro del Consejo Consultivo de la UdL (2004)
Ver ficha del autor

Detalles del libro


«COMENTARI AL LLBRE PRIMER DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA. epub»

Datos del archivo:

  • Cantidad de visitas: 1432
  • Cantidad de veces descargados: 541
  • Tamaño del archivo: 941KB
  • Formatos disponibles: ✅ PDF ✅ EPUB ✅ MOBI

Categorías:

Derecho

Derecho civil

Ver otros libros de derecho

Aquí puedes descargar COMENTARI AL LLBRE PRIMER DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA. en español

Formato Servidor 1 Servidor 2
PDF Libros 1 -
EPUB Libros 2 -